Coronavirus UPDATE

(Update: 23 januari 2021)

Onze wasserettes zijn gewoon geopend, elke dag van 07.00 – 20:45 uur ivm de avondklok.
Bij ons draait het immers om de (persoonlijke) hygiëne.

Wanneer u naar de wasserette komt, houdt rekening met het volgende.
⁃ Houd de aangeraden afstand van 1,5 meter.
⁃ Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid of  hoesten, keelpijn of koorts.
⁃ Is wachten op uw was niet noodzakelijk, doe dit niet, ga naar buiten en vermijd sociaal contact.

Wij zorgen voor extra benodigde hygiënemaatregelen in onze schoonmaak.

Naamloos

(Update: 23 januari 2021)

Our laundromats are open as usual, every day from 07.00 – 20:45 hours because of the curfew.
After all, our focus is on (personal) hygiene.

When you come to the laundromat, keep the following in mind:
– Keep the recommended distance of 1.5 meters.
– Stay at home with complaints of a cold or cough, sore throat or fever.
– if it is not necessary to wait for your laundry, then don’t, go outside and avoid social contact.

We provide additional necessary hygiene measures in our cleaning.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close