Coronavirus

* UPDATE *

 Vooralsnog blijven onze wasserettes geopend totdat er verdere maatregelen worden genomen. Bij ons draait het immers om de (persoonlijke) hygiëne.

Wij willen u wel vragen uw bezoek te beperken. Is uw was niet noodzakelijk, kom dan niet naar de wassalon.

Wilt u wel naar de wassalon komen:

⁃ Houd de aangeraden afstand van 1,5 meter.

⁃ Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid of  hoesten, keelpijn of koorts.

⁃ Is wachten op uw was niet noodzakelijk, doe dit niet, ga naar buiten en vermijd sociaal contact.

Wij zorgen voor extra benodigde hygienemaatregelen in onze schoonmaak.

—————

For the time being, our laundromats will remain open until further measures are taken. After all, our focus is on (personal) hygiene.

We would like to ask you to limit your visit. If your laundry is not necessary, do not come to the laundromat.

Would you like to come to the laundromat:

– Keep the recommended distance of 1.5 meters.

– Stay at home with complaints of a cold or cough, sore throat or fever.

– if it is not necessary to wait for your laundry, then don’t, go outside and avoid social contact.

We provide additional necessary hygiene measures in our cleaning.

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close